Loading

Prof.Dr.

Mustafa Kemal AYDIN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü

İletişim

mkaydin@sakarya.edu.tr

(264) 295 6344

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kaya, H; Ertas, F; Koroglu, B; Vatan, B; Cagliyan, CE; Gedik, S; Yeter, E; Aydin, M; Akil, MA; Soydinc, MS; Ozhan, H; Ulgen, MS; - Predictors of Anticoagulant Treatment in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation: Results From Atrial Fibrillation in Turkey: Epidemiologic Registry - CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS - Vol.21 - pp.144 - ISSN : 1076-0296 - DOI : 10.1177/1076029613491459 - English - Article - 2015 - WOS:000350492000007
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 M. Kemal Aydın ve Tansu Yalın - "Orta Gelir Tuzağı: Bir Literatür Taraması" - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.2018 Şubat, Sayı 65 - pp.663-678 - 2018
2 M. Kemal Aydın, Sinem Gözde Beşballı - "Türkiye'nin Cari Açık Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme" - Bilgi - Vol.2018 Yaz, 20 (1) - pp.1-14 - ISSN : 1302-1761 - 2018
3 M. Kemal Aydın ve Eyüp Ensar Çakmak - "Sosyal Devletin Temelleri" - Bilgi - Vol.2017 Yaz, Sayı 34 - pp.1-19 - 2017
4 M. Kemal Aydın - "Türkiye Ekonomisi: Bardağın Dolu Tarafına Bakmak" - Bilgi - Vol.2017 Kış, Sayı 35 - pp.1-26 - ISSN : 1302-1761 - 2017
5 M. Kemal Aydın ve Eyüp Ensar Çakmak - "Sosyal Devletin Dönüşümü" - Sakarya İktisat dergisi - Vol.6 (4) - pp.1-11 - 2017
6 AK MEHMET ZEKİ,AYDIN MUSTAFA KEMAL,DİNDAR MUSTAFA - Terör ile Büyüme Arasındaki İlişki Literatür İncelemesi. - Bilgi dergisi - Vol.31 - pp.1-16 - ISSN : 1302-1761 - 2015
7 Mehmet Zeki AK, M. Kemal AYDIN, Nurullah ALTINTAŞ - Türkiye’de Finansal Gelişme ile Ticari Serbestleşmenin Büyümeye Etkisi - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ - Vol.10(3) - pp.29-45 - ISSN : ISSN: 1306-6730 - 2015
8 M. Kemal Aydın ve Özlem Aksoy - "Türkiye Ekonomisi: Kendi Krizlerinden Küresel Finans Krizine" - Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2015 Yaz, Sayı 1 - pp.1-22 - 2015
9 Mehmet Zeki Ak, M. Kemal Aydın ve Nurullah Altıntaş - "Türkiye'de Finansal Gelişme ile Ticari Serbestleşmenin Büyümeye Etkisi" - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.Aralık 2015, 10 (3) - pp.29-45 - 2015
10 Mehmet Zeki Ak, M. Kemal Aydın ve Mustafa Dindar - "Terör ile Büyüme Arasındaki İlişki: Literatür İncelemesi" - Bilgi - Vol.2015 Kış, Sayı 31 - pp.1-16 - ISSN : 1302-1761 - 2015
11 M. Kemal Aydın ve Özlem Aksoy - "'Öğrenme'nin Kısa Dönem Koşulları Altında Maliyetleri Azaltıcı Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme" - Bilgi - Vol.2014 Kış, Sayı 29 - pp.1-15 - ISSN : 1302-1761 - 2014
12 M. Kemal Aydın, Mehmet Zeki Ak ve Nurullah Altıntaş - "'Finansal Gelişme'nin 'Büyüme'ye Etkisi: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi" - Maliye Dergisi - Vol.Temmuz-Aralık 2014, Sayı 167 - pp.149-162 - ISSN : 1300-3623 - 2014
13 M. Kemal Aydın - "Tarihsel Sorunları Tarihsel Düşmanlıkları Körükleyerek Çözmek" - Bilgi - Vol.2013 Yaz, Sayı 26 - pp.140-144 - ISSN : 1302-1761 - 2013
14 M.Kemal Aydın, Mehmet Zeki Ak ve Nurullah Altıntaş - "'Çevre' Ülkelerinde Finansal Gelişme ile Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi" - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.Cilt 31, Sayı 2 - pp.1-14 - ISSN : 1301-8752 - Aralık - 2013
15 M. Kemal Aydın - "Kapitalizm Neden 'Vazgeçilmez'dir" - Sakarya İktisat Dergisi - Vol.1 (1) - pp.23-48 - ISSN : 2147-0790 - Nisan - 2012
16 M. Kemal Aydın ve Özlem Aksoy - "Finansal Krizler Üzerine Bir Değerlendirme" - Bilgi - Vol.2012 Yaz, Sayı 24 - pp.135-152 - ISSN : 1302-1761 - 2012 - SAU
17 M. Kemal Aydın ve Kıvanç Aydınlar - "Emek Değer Teorisinden Fayda Değer Teorisine" - Bilgi - Vol.2011 Yaz, Sayı 22 - pp.1-12 - ISSN : 1302-1761 - 2011 - SAU
18 M. Kemal Aydın - "Entelektüel Tavır ya da Kendi İnşa Ettiği Yol Üzerinde Yürümek" - Bilgi - Vol.2010 Yaz, Sayı 20 - pp.1-12 - 2010 - M-SAU-11551
19 M. Kemal Aydın - "Avrupa Birliği'ne Dair" - Bilgi - Vol.2010 Yaz, Sayı 20 - pp.123-129 - ISSN : 1302-1761 - 2010 - M-SAU-11552
20 M. Kemal Aydın - "Türkiye Ekonomisi: Krizlerin Sorumlusu Kim" - Toplum ve Bilim - Vol.Say 102 - pp.92-102 - 2005 - M-SAU-11257
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 M. Kemal Aydın - "Ekonomik Performans Seçim Sandığına Yansıdı mı" - Bilgi - Vol.2007/2, Sayı 15 - pp.144-150 - ISSN : 1302-1761 - 2007 - M-SAU-11550
2 M. Kemal Aydın - "Düşüncenin Tarihselliği ve Emperyalizm Üzerine" - Bilgi - Vol.2006/2, Sayı 13 - pp.121-127 - ISSN : 1302-1761 - 2006 - M-SAU-11549
3 Mahmut Bilen, M. Kemal Şan ve M. Kemal Aydın - "Yoksulluk Sorunu Üzerine" - Bilgi - Vol.2005/1, Sayı 10 - pp.1-26 - ISSN : 1302-1761 - 2005 - M-SAU-11258
4 M. Kemal Aydın - "Küreselleşme Karşısında Ulusal Devlet: Hepimizin Kafası Karışık" - Bilgi - Vol.2003/1, Sayı 6, - pp.121-127 - ISSN : 1302-1761 - 2003 - M-SAU-11255
5 M. Kemal Aydın - "Kapitalizm ve Kriz" - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2003/2, Sayı 6 - pp.1-10 - 2003 - M-SAU-11256
6 M. Kemal Aydın - "Çevre’nin ‘Hâl’i ve ‘Devleti Yeniden Etkin Bir Konuma Taşımak" - Bilgi - Vol.2000/2, Sayı 3 - pp.1-21 - ISSN : 1302-1761 - 2000 - M-SAU-11254
7 M. Kemal Aydın - "Neoliberal Dalga ya da Küreselleşme" - Bilgi - Vol.2000/1, Sayı 2 - pp.13-26 - ISSN : 1302-1761 - 2000 - M-SAU-11253
8 M. Kemal Aydın - "Ulusal Kalkınmacılık’tan ‘Küreselleşme’ye" - Bilgi - Vol.1999/1, Sayı 1 - pp.1-23 - 1999 - M-SAU-11252
9 M. Kemal Aydın - "Türkiye'nin Dış Aktif Turizm Gelirleri Tarafından Yaratılan Katma Değerin Gayrisafi Milli Hasılaya Katkısı" - Banka ve Ekonomik Yorumlar - Vol.Ocak 1998, Yıl 35, Sayı 1 - pp.41-51 - 1998
10 M. Kemal Aydın - "Refah Artışı Öngören Bir Politika Tedbiri Olarak Özelleştirme" - Liberal Düşünce - Vol.1997 Kış, Sayı 5, - pp.103-111 - 1997
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 M. Kemal Aydın ve Mehmet Duman - Handbuch der AuBenwirtschaftspolitiken: Staaten und Organisationen - Münster: Lit Verlag - 2004
2 Mehmet Duman ve M. Kemal Aydın - Handbuch der AuBenwirtschaftspolitiken: Staaten und Organisationen - Münster: Lit Verlag - 2004
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 M. Kemal Aydın ve Mehmet Zeki Ak - Değer, Kapitalizm, Finansal Kriz - Değişim Yayınları - 2017
2 M.Kemal Aydın, Mehmet Zeki AK - Değer, Kapitalizm, Finansal Kriz - Değişim Yayınevi - 2017
3 M. Kemal Aydın - Ekonomiye ve Siyasete ‘Sol’dan Bakmak: Ekonomi-Politik Denemeler - Değişim Yayınları - 2010 - SAU-K-915
4 Salih Şimşek, M. Kemal Aydın, Mahmut Bilen ve Mustafa Çalışır - Makroekonomik Analizin Temelleri - Değişim Yayınları - 2004 - SAU-K-918
5 M. Kemal Aydın - Sermayenin Küreselleşmesi - Değişim Yayınları - 2003 - SAU-K-914
6 Salih Şimşek ve M. Kemal Aydın - İktisat Bilimine Giriş - Değişim Yayınları - 2000 - SAU-K-917
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 M. Kemal Aydın - "Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler, Alanlar, Sorunlar" içinde Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: İthal İkamecilikten Dışa Açık Birikim Modeline Savruluş - İstanbul: Alfa - pp.303-324 - 2007
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 M. Kemal Aydın - "Asya ve Latin Amerika'da Yaşanan Finansal Krizler: Sonrası ve Bugün" - Bilgi - Vol.2009/1, Sayı 18, - pp.145-154 - 2009
2 M. Kemal Aydın - "İktisadi Kalkınma Üzerine" - Bilgi - Vol.19, 2009/2 - pp.93-112 - 2009
3 M. Kemal Aydın - "Kapitalizm Yaşayabilir mi: Eski Bağlamda Yeni Bir Soru" - Bilgi - Vol.17, 2008/2 - pp.126-140 - 2008
4 M. Kemal Aydın - "Değişen Dünyada Devlet" - Bilgi - Vol.5, 2002/1 - pp.111-116 - 2002
5 M. Kemal Aydın - "İktisadi Kalkınma, Demokrasi ve Performans" - Bilgi - Vol.4, 2001/1 - pp.105-121 - 2001
6 M. Kemal Aydın - "Gelişmiş Kapitalist Toplumlarda Piyasa ve Devlet" - Bilgi - Vol.3, 2000/2 - pp.125-148 - 2000
7 M. Kemal Aydın - "Devlet Piyasaların Gelişmesine Nasıl Yardımcı Olabilir" - Bilgi - Vol.2, 2000/1 - pp.135-141 - 2000
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Bilgi - 0 - SAU
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2003
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - 1990 Sonrası Dönemde Yaşanan Finansal Krizlerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengeleri Üzerindeki Etkileri - Özlem Aksoy - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - 2010
2 M.KEMAL AYDIN - Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları - Pelin Calda - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - 2009
3 M.KEMAL AYDIN - İktisatta Değer Teorisi: 'Emek Değer'den 'Fayda Değer'e - Kıvanç Aydınlar - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - 2009
4 - Türkiye Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım Dengesizlikleri ve Üçüz Açıklar Sorunu - Engin Dücan - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - 2008
5 M.KEMAL AYDIN - Futbol Ekonomisinde Naklen Yayın Gelirlerinin Bölüşümünün Analizi - Tolga Güreş - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - 2006
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
3 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
4 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
6 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
15 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
16 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
2 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
3 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
4 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
5 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
6 İKTİSADA GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
7 BİTİRME PROJESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 BİTİRME PROJESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
10 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
11 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
12 İKTİSADA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
13 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
14 İKTİSADA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
15 GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
16 İKTİSADA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
17 İKTİSADA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
18 GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
19 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
20 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
21 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
22 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
23 GENEL EKONOMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
24 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
25 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
26 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
27 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
28 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
29 TÜRKİYE EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Dokuzuncu Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi - 2011